Spánková apnoe

Vyšetření dýchání v průběhu spánku umožňuje zjistit, zda není spánek narušen nedostatečným nebo přerušovaným dýcháním, které může velký vliv na činnost mozku a často způsobuje zvýšenou únavu a spavost v denních hodinách.

Kvalitní spánek je důležitý mimo jiné pro odpočinek mozku, probíhá v několika fázích, včetně těch hlubokých. Nekvalitní spánek je nejčastěji doprovázen zvýšenou denní únavou a spavostí. Poměrně často se objevují mikrospánky, které jsou obzvlášť nebezpečné při řízení motorových vozidel nebo ovládání jiných strojů.

Jednou z nejčastějších příčin špatné kvality spánku jsou poruchy dýchání ve spánku, a to zejména obstrukční spánková apnoe. Ta je způsobena opakovanými epizodami zúžení hrtanu, které mají za následek zástavy dýchání. Velmi často, ale nikoliv vždy, je doprovázena chrápáním a postihuje hlavně obézní jedince. Porucha je poměrně častá a postihuje přibližně 10% populace.

Dýchání ve spánku a jeho efektivitu lze sledovat měřením průtoku vzduchu v úrovni nosních dírek a okysličením krve. Vyšetřovaný může vyhledávající (screeningové) vyšetření podstoupit v domácím prostředí se zapůjčeným přístrojem. Pokud je porucha zjištěna, je nutné diagnózu potvrdit ve spánkové laboratoři a určit nejlepší způsob léčby.

Jedincům s neléčenou poruchou dýchání ve spánku je podán návrh na odebrání řidičského průkazu.

Naše centrum poskytuje základní vyhledávací vyšetření poruch dýchání ve spánku a spolupracuje s několika spánkovými laboratořemi.