Komplexní vyšetření funkce dýchacího systému

Komplexní vyšetření funkce dýchacího systému zahrnuje:

Komplexní vyšetření mechanických vlastností dýchací pumpy (spirometrie, bodypletysmografie) dovoluje hodnotit, jak je dýchací pumpa poddajná, tedy kolik vzduchu je schopna pojmout, a jestli jsou průdušky dostatečně široké, tedy jestli nebudou brzdit proudění vzduchu do plic nebo naopak ven do atmosféry.

Vyšetření funkce dýchacích svalů umožňuje zjistit, jestli jsou dýchací svaly dostatečně silné a zda mají dostatečnou vytrvalost k zajištění dýchání.

Vyšetření funkce plicních sklípků (měření okysličení krve, měření transferfaktoru plic), tedy schopnost dýchaných plynů (kyslíku a kysličníku uhličitého) přecházet přes stěnu plicních sklípků do krve (a nazpátek).

Chci se dozvědět více …