Komplexní klinické vyšetřeni

Komplexní klinické vyšetření obsahuje pohovor s pacientem (anamnézu), fyzikální vyšetření zaměřené na dýchací systém (pohled, poklep, poslech, pohmat) obvykle spojené se základním vyšetřením funkce plic a skiagramem (rentgenem) hrudníku. Takové vyšetření vede k základnímu zhodnocení zdravotního stavu, případně stanovení diagnózy, nebo aspoň podezření na konkrétní nemoc. Pakliže není diagnóza určena přímo, nebo je potřeba prokázat (nebo vyloučit) další okolnosti nemoci nebo postižení jiných orgánů, jsou doplněna speciální vyšetření buď přímo v našem centru nebo ve spolupracujících zdravotnických zařízeních.

Vyžaduje-li nemoc specializovanou biologickou léčbu, předáváme pacienta do některé pražské fakultní nemocnice k další péči.