Alice Kopejtková

Alice Kopejtková

odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku

Absolventka nástavbového studia na zdravotnické škole v Praze. Držitelka atestace v oboru zobrazovací technologie v radiodiagnostice a držitelka zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. Praxe v oboru od roku 1995 na současném oddělení.

_IMG_9665