Vyšetření tolerance zátěže

Spiroergometrie je zátěžové vyšetření na ergometru (stacionární kolo) s pomocí analýzy dýchaných plynů, které umožňuje hodnotit funkční rezervu plic, srdce, cév a kosterních svalů, tedy nakolik jsou zdravé. Rovněž dovoluje určit fyzickou trénovanost a vytrvalost jedince.