Přístrojové vybavení

Spiroergometrie (CPET)

Testování fyzické zátěže, na našem pracovišti prováděné pomocí bicyklového ergometru, slouží k hodnocení funkční rezervy lidského těla při vykonávání pohybové aktivity. Vyšetření navíc umožní určit, který z orgánů (plíce, srdce, cévní systém nebo kosterní svaly) je odpovědný za případné omezení fyzických aktivit.

Vyšetření se provádí zejména u jedinců s námahou navozenými dechovými obtížemi, jejichž příčina není jasná, k odhadu rizik spojených s velkými operačními zákroky, nebo  k určení prognózy (výhledu) některých plicních nebo srdečních onemocnění.

Celotělová pletysmografie

Spirometrie a bodypletysmografie se využívá k jednoduchému měření všech plicních objemů, je tedy zásadní k určení typu a míry ventilační poruchy. Jinými slovy, vyšetření zjistí, do jaké míry je změněna pružnost plic a hrudní stěny a jaká je průchodnost průdušek.

Součástí vyšetřovací kabiny jsou analyzátory k hodnocení funkce plicních sklípků, tedy určení, jak snadno přechází dýchané plyny přes stěnu plicních sklípků (transfer faktor plic pro oxid uhelnatý) a měření síly a funkce dýchacích svalů.

Impulsní oscilometr

Impulsní oscilometrie (IOS) slouží pro vyšetření průchodnosti dýchacích cest a poddajnosti plic a hrudní stěny bez nutnosti provádět maximálních dechových manévrů, tedy při klidném dýchání. Vyšetření lze provádět bez omezení u dětí či jedinců, kteří nejsou schopni provádět maximální a usilovné dechové manévry.

Analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO)

Měření hodnoty vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) je považováno za důležitý ukazatel aktivity astmatu. Používá se k podpoře diagnózy a pak i ke sledování efektu poskytované léčby. 

Digitální zobrazovací systém pro RTG

Naše pracoviště je plně digitalizované, což přináší vynikající kvalitu snímků, rychlost zpracování snímku a především menší radiační zátěž pro pacienta.