Ceník

 

CENÍK

Tento ceník je určen pro klienty, kteří nejsou pojištěni u žádné z pojišťoven v České republice.        SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ
ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ  (Spirometrie a její interpretace)    600,- Kč
BRONCHODILATAČNÍ TEST (Aplikace bronchodilatancia + spirometrie)    700,- Kč
BODYPLETYSMOGRAFIE (Komplexní vyšetření plicních funkcí v kabině)               1 400,- Kč
TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM 3 000,- Kč
IMPULZNÍ OSCILOMETRIE (Vyšetření průchodnosti dýchacích cest)    500,- Kč
FeNO (Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu)    700,- Kč
DIFÚZE (Difúzní kapacita plic SB nebo SS + distribuce plynů v plicích)    800,- Kč
INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA + inhalační lék    400,- Kč
PULZNÍ OXYMETRIE (Saturace O2 z prstu)     100,- Kč
OSTATNÍ VYŠETŘENÍ
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM  1 800,- Kč
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM – do 30 minut  1 000,- Kč
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM – každých dalších 10 minut    300,- Kč
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM    500,- Kč
POHOVOR S PACIENTEM– edukace – 30 minut    600,- Kč
ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÝCH    100,- Kč
INJEKCE INTRAMUSKULÁRNÍ    100,- Kč
INJEKCE INTRAVENÓZNÍ    200,- Kč
RTG – 1 PROJEKCE    500,- Kč
RTG – 2 PROJEKCE    850,- Kč
KALMETIZACE
TUBERKULINOVÝ TEST    600,- Kč
BCG VAKCINACE    700,- Kč
NÁSLEDNÁ KONTROLA PO VAKCINACI     100,- Kč
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
VÝPIS Z DOKUMENTACE VČETNĚ STAŽENÍ CD     200,- Kč
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU      200,- Kč
VYPLNĚNÍ ZDRAVOTNICKÉHO DOTAZNÍKU (pro posudkové úřady)      300,- Kč
STAŽENÍ CD      50,- Kč
VYSTAVENÍ KOPIE RECEPTU (z důvodu ztráty, expirovaného receptu …)      100,- Kč
KOPÍROVÁNÍ A4 1 strana         5,- Kč
ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY S DODEJKOU v rámci ČR      150,- Kč
ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY S DODEJKOU mimo ČR     200,- Kč

Ceník ke stažení ceník_1_23