Ceník

 

CENÍK

Tento ceník je určen pro klienty, kteří nejsou pojištěni u žádné z pojišťoven v České republice.     

 

SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ  (Spirometrie a její interpretace)        

   400,- Kč

BRONCHODILATAČNÍ TEST (Aplikace bronchodilatancia + spirometrie)             

   600,- Kč

BODYPLETYSMOGRAFIE (Komplexní vyšetření plicních funkcí v kabině)              

1  400,- Kč

TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM                        

2 000,- Kč

IMPULZNÍ OSCILOMETRIE (Vyšetření průchodnosti dýchacích cest)                 

   500,- Kč

FeNO (Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu)    

   600,- Kč

DIFÚZE (Difúzní kapacita plic SB nebo SS + distribuce plynů v plicích)               

   700,- Kč

INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA + inhalační lék

   350,- Kč

PULZNÍ OXYMETRIE (Saturace O2 z prstu)                                                          

    100,- Kč

OSTATNÍ VYŠETŘENÍ

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

1 800,- Kč

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM – do 30 minut

   900,- Kč

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM – každých dalších 10 minut

   300,- Kč

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM   

   500,- Kč

POHOVOR S PACIENTEM – edukace – 30 minut

   600,- Kč

ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÝCH

    100,- Kč

INJEKCE INTRAMUSKULÁRNÍ

    100,- Kč

INJEKCE INTRAVENÓZNÍ            

   200,- Kč

RTG – 1 PROJEKCE

   400,- Kč

RTG – 2 PROJEKCE

   750,- Kč

KALMETIZACE

TUBERKULINOVÝ TEST  

   600,- Kč

BCG VAKCINACE  

   500,- Kč

NÁSLEDNÁ KONTROLA PO VAKCINACI

    100,- Kč

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY

VÝPIS Z DOKUMENTACE VČETNĚ STAŽENÍ CD

    150,- Kč

STAŽENÍ CD

     50,- Kč

ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY S DODEJKOU v rámci ČR

     75,- Kč

ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY S DODEJKOU mimo ČR

    135,- Kč

Ceník ke stažení zde.