Ceník

 

CENÍK

Tento ceník je určen pro klienty, kteří nejsou pojištěni u žádné z pojišťoven v České republice.     

 

SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ  (Spirometrie a její interpretace)    400,- Kč
BRONCHODILATAČNÍ TEST (Aplikace bronchodilatancia + spirometrie)    600,- Kč
BODYPLETYSMOGRAFIE (Komplexní vyšetření plicních funkcí v kabině)               1 400,- Kč
TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM 2 000,- Kč
IMPULZNÍ OSCILOMETRIE (Vyšetření průchodnosti dýchacích cest)    500,- Kč
FeNO (Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu)    600,- Kč
DIFÚZE (Difúzní kapacita plic SB nebo SS + distribuce plynů v plicích)    700,- Kč
INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA + inhalační lék    350,- Kč
PULZNÍ OXYMETRIE (Saturace O2 z prstu)     100,- Kč

OSTATNÍ VYŠETŘENÍ

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM  1 800,- Kč
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM – do 30 minut    900,- Kč
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM – každých dalších 10 minut    300,- Kč
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM    500,- Kč
POHOVOR S PACIENTEM– edukace – 30 minut    600,- Kč
ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÝCH    100,- Kč
INJEKCE INTRAMUSKULÁRNÍ    100,- Kč
INJEKCE INTRAVENÓZNÍ    200,- Kč
RTG – 1 PROJEKCE    400,- Kč
RTG – 2 PROJEKCE    750,- Kč

KALMETIZACE

TUBERKULINOVÝ TEST    600,- Kč
BCG VAKCINACE    500,- Kč
NÁSLEDNÁ KONTROLA PO VAKCINACI     100,- Kč

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY

VÝPIS Z DOKUMENTACE VČETNĚ STAŽENÍ CD    150,- Kč
STAŽENÍ CD      50,- Kč
VYSTAVENÍ KOPIE RECEPTU (z důvodu ztráty, expirovaného receptu …)      50,- Kč
ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY S DODEJKOU v rámci ČR      75,- Kč
ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY S DODEJKOU mimo ČR     135,- Kč

Ceník ke stažení zde.