Ceník

 

CENÍK

Tento ceník je určen pro klienty, kteří nejsou pojištěni u žádné z pojišťoven v České republice.     

 

SPECIALIZOVANÁ VYŠETŘENÍ

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ  (Spirometrie a její interpretace)   400,- Kč
BRONCHODILATAČNÍ TEST (Aplikace bronchodilatancia + spirometrie)   600,- Kč
BODYPLETYSMOGRAFIE (Komplexní vyšetření plicních funkcí v kabině)              1 400,- Kč
TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM2 000,- Kč
IMPULZNÍ OSCILOMETRIE (Vyšetření průchodnosti dýchacích cest)   500,- Kč
FeNO (Kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu)   600,- Kč
DIFÚZE (Difúzní kapacita plic SB nebo SS + distribuce plynů v plicích)   700,- Kč
INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA + inhalační lék   350,- Kč
PULZNÍ OXYMETRIE (Saturace O2 z prstu)    100,- Kč

OSTATNÍ VYŠETŘENÍ

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM 1 800,- Kč
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM – do 30 minut   900,- Kč
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM – každých dalších 10 minut   300,- Kč
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM   500,- Kč
POHOVOR S PACIENTEM– edukace – 30 minut   600,- Kč
ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÝCH   100,- Kč
INJEKCE INTRAMUSKULÁRNÍ   100,- Kč
INJEKCE INTRAVENÓZNÍ   200,- Kč
RTG – 1 PROJEKCE   400,- Kč
RTG – 2 PROJEKCE   750,- Kč

KALMETIZACE

TUBERKULINOVÝ TEST   600,- Kč
BCG VAKCINACE   700,- Kč
NÁSLEDNÁ KONTROLA PO VAKCINACI    100,- Kč

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY

VÝPIS Z DOKUMENTACE VČETNĚ STAŽENÍ CD   150,- Kč
STAŽENÍ CD     50,- Kč
VYSTAVENÍ KOPIE RECEPTU (z důvodu ztráty, expirovaného receptu …)     50,- Kč
ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY S DODEJKOU v rámci ČR     75,- Kč
ODESLÁNÍ DOPORUČENÉ ZÁSILKY S DODEJKOU mimo ČR    135,- Kč

Ceník ke stažení zde.