Kalmetizace

Očkování proti tuberkulóze

Na našem pracovišti provádíme povinnou primovakcinaci rizikových skupin novorozenců na doporučení dětského lékaře, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Termín očkování je nutné předem telefonicky domluvit z důvodu aplikačních specifik.
Veškeré informace Vám podá kalmetizační sestra: Dana Šimanovská

e-mail: kalmetizace@uniclinic.cz