Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Uniclinic, s.r.o., jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží, při kontaktech se stávajícími a potenciálními zákazníky a obchodními partnery v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytuje společnost v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů informace dle čl. 13 GDPR.