Rakovina plic

Včasný záchyt rakoviny plic je z obecného pohledu dosti složitý a nemusí být úspěšný,
v současných podmínkách je doporučeno všem kuřákům starším 45 let provést skiagram (rentgen) hrudi, při jakémkoliv podezření nebo nejistotě je nutné doplnit počítačovou tomografii (CT) plic. Vyšetření se pak opakuje obvykle každý rok