Nekvalitní spánek

Všichni jedinci s nekvalitním spánkem, zejména, jestli chrápou, nebo ti, kteří mají zvýšenou denní spavost (zvláště mikrospánky při čtení, v divadle, apod.) by měli podstoupit vyšetření dýchání v průběhu spánku. Záchyt poruchy lze provést ambulantním způsobem, bez nutnosti pobytu v nemocnici.