Dechové potíže při fyzických aktivitách

Všichni jedinci s dechovými potížemi při fyzických aktivitách by měli podstoupit základní plicní vyšetření, obvykle doplněné zátěžovým testem (spiroergometrie) k určení příčiny obtíží.