MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

vedoucí lékař, specialista v oboru pneumologie, certifikovaný somnolog

MUDr. Jan Chlumský absolvoval 1. lékařskou fakultu University Karlovy, Praha, v roce 1989. V roce 1992 atestoval z vnitřního lékařství 1. stupně a v roce 1995 z pneumologie a tuberkulózy.

Obhajobu doktorské práce v oboru fyziologie a patofyziologie člověka ukončil v roce 2006. Rok poté složil zkoušku ze spánkové medicíny.

Své pracovní zkušenosti získal působením na pneumologických klinikách:

 • Výzkumný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí (později přejmenován na Ústav plicních nemocí, později ustanoven jako Klinika pneumologie a hrudní chrirurgie 3.LF UK), nemocnice Bulovka: 1989-1998
 • Pneumologická klinika 2.LF UK a a FN Motol, 1999-2000, vedoucí lékař ambulancí
 • Pneumologická klinika 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice, 2001 – dosud
 • První plicní ambulance s.r.o., 2015 – 2019, sekundární lékař
 • Uniclinic s.r.o., 2018 – dosud, vedoucí lékař

Zahraniční zkušenosti:

 • Course on asthma and COPD, Thoracic Dept., National Heart and Lung Institute, Royal Brompton Hospital, London, Great Britain, 1996
 • Course on Pulmonary hypertension, National Reference Centre for Pulmonary Hypertension, Hospital Antoine Béclère, Clamart, France, 2007
 • Course on respiratory and cardiovascular pathophysiology applied in intensive care, ICEM, Brussel, 2009
 • Course on mechanical ventilation, ICEM, Rome, 2010
 
 

Publikace:

Knihy a kapitoly knih:

 • Chlumský J. Plicní funkce pro klinickou praxi. Maxdorf 2014,
 • Vašáková M., Chlumský J. Předoperační vyšetření a příprava pacienta v pneumochirurgii. In: Hytych V. a kol.: Minimum z plicní chirurgie (…krok za krokem). Maxdorf 2013, s. 37-54. ISBN 978-80-7345-347-3
 • Chlumský J. Bronchiální astma a další plicní nemoci. In: Zeleník K., Čáp P., Chlumský J., Vítek P. a kol. Mimojícnové projevy refluxní choroby. Medicina hlavy a krku 2013, s. 164-174. ISBN 978-80-7311-138-0
 • Koblížek V., Chlumský J., Zindr V. a kol. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu stabilní chronické obstrukční plicní nemoci. In: Kolek V. a kol. Doporučené postupy v pneumologii. Maxdorf 2013, s.13-28. ISBN 978-80-7345-359-6.
 • Chlumský J. CHOPN s prokázanou deficiencí a1-antitrypsinu. In: Kolek V. a kol. Doporučené postupy v pneumologii. Maxdorf 2013, s.42-49. ISBN 978-80-7345-359-6.
 • Sedlák V., Chlumský J., Teřl M., Novotná B., Král B. a NCTA skupina. Obtížně léčitelné bronchiální astma. In: Kolek V. a kol. Doporučené postupy v pneumologii. Maxdorf 2013, s.88-106. ISBN 978-80-7345-359-6.
 • Chlumský J. a kol. Interpretace základních vyšetření plicních funkcí. In: Kolek V. a kol. Doporučené postupy v pneumologii. Maxdorf 2013, s.403-413. ISBN 978-80-7345-359-6.
 • Chlumský J. a kol. Dezinfekce přístrojů k měření základních plicních funkcí. In: Kolek V. a kol. Doporučené postupy v pneumologii. Maxdorf 2013, s.414-419. ISBN 978-80-7345-359-6.
 • Chlumský J. a kol. Standard pro šestiminutový test chůzí. In: Kolek V. a kol. Doporučené postupy v pneumologii. Maxdorf 2013, s.420-422. ISBN 978-80-7345-359-6.
 • Chlumský J. a kol. Dlouhodobá domácí oxygenoterapie. In: Kolek V. a kol. Doporučené postupy v pneumologii. Maxdorf 2013, s.437-445. ISBN 978-80-7345-359-6.
 • Chlumský J. Neinvazivní plicní ventilace. In: Kolek V. a kol. Doporučené postupy v pneumologii. Maxdorf 2013, s.446-451. ISBN 978-80-7345-359-6.
 • Vašáková M., Chlumský J. Přehled léčiv a cest jejich podání. In. Vašáková M. a kol. Farmakoterapie v pneumologii. Maxdorf 2013, s.13-23. ISBN 978-80-7345-351-0.
 • Chlumský J. Nemoci spojené s bronchiální obstrukcí. In. Vašáková M. a kol. Farmakoterapie v pneumologii. Maxdorf 2013, s.66-68. ISBN 978-80-7345-351-0.
 • Chlumský J. Astma bronchiale. In. Vašáková M. a kol. Farmakoterapie v pneumologii. Maxdorf 2013, s.69-79. ISBN 978-80-7345-351-0.
 • Chlumský J. Chronická obstrukční plicní nemoc. In. Vašáková M. a kol. Farmakoterapie v pneumologii. Maxdorf 2013, s.80-91. ISBN 978-80-7345-351-0.
 • CHLUMSKÝ, J. Pneumologie. In: ALUŠÍK Št., ed. Novinky ve farmakoterapii interních chorob. Praha, Triton 2004, s. 57-75. ISBN 80-7254-563-9.
 • CHLUMSKÝ, J. Vyšetření respirace. In: FIŠEROVÁ, J. – CHLUMSKÝ, J. – SATINSKÁ, J., ed. Funkční vyšetření plic. Praha, GEUM 2004, 2. (rozšířené) vydání, s. 56-59. ISBN 80-86256-38-3.
 • CHLUMSKÝ, J. Nové vyšetřovací metody. In: FIŠEROVÁ, J. – CHLUMSKÝ, J. – SATINSKÁ, J., ed. Funkční vyšetření plic. Praha, GEUM 2004, 2. (rozšířené) vydání, s. 75-83. ISBN 80-86256-38-3.
 • CHLUMSKÝ, J. Význam vyšetření plicních funkcí u nemocí spojených s bronchiální obstrukcí. In: FIŠEROVÁ, J. – CHLUMSKÝ, J. – SATINSKÁ, J., ed. Funkční vyšetření plic. Praha, GEUM 2004, 2. (rozšířené) vydání, s. 98-106. ISBN 80-86256-38-3.
 • CHLUMSKÝ, J. Vyšetření respirace. In: FIŠEROVÁ, J. – CHLUMSKÝ, J. – SATINSKÁ, J., ed. Funkční vyšetření plic. Praha, GEUM 2003, s. 56-59. ISBN 80-86256-32-4.
 • CHLUMSKÝ, J. Nové vyšetřovací metody. In: FIŠEROVÁ, J. – CHLUMSKÝ, J. – SATINSKÁ, J., ed. Funkční vyšetření plic. Praha, GEUM 2003, s. 75-80. ISBN 80-86256-32-4.
 • CHLUMSKÝ, J. Význam vyšetření plicních funkcí u nemocí spojených s bronchiální obstrukcí. In: FIŠEROVÁ, J. – CHLUMSKÝ, J. – SATINSKÁ, J., ed. Funkční vyšetření plic. Praha, GEUM 2003, s. 95-105. ISBN 80-86256-32-4.
 • CHLUMSKÝ, J. Astma bronchiale. In Vnitřní lékařství, Díl III a, Praha, Galén, 2001, s.120-130, ISBN 807262-091-6.
 • CHLUMSKÝ, J. Chronická obstrukční plicní nemoc. In Vnitřní lékařství, Díl III a, Galén, 2001, s. 131-136, ISBN 807262-091-6.
 • CHLUMSKÝ, J. Vyšetření respirace. In Vnitřní lékařství IIIa, Galén, 2001, s. 61-62. ISBN 807262-091-6.